องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน