องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผน ปภ. 2564-2570 (หน้า 1-105) [ 25 ม.ค. 2566 ]69
2 แผน ปภ. 2564-2570 (หน้า 106-110) [ 25 ม.ค. 2566 ]63
3 ประกาศใช้แผน 2564-2570 [ 25 ม.ค. 2566 ]56
4 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]116
5 ผังแสดงภัยแล้ง [ 16 ม.ค. 2566 ]67
6 ผังแสดงอุทกภัย [ 16 ม.ค. 2566 ]45
7 ประกาศใช้แผน ปภ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]55