องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
คู่มือสำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ การรับสมัครเด็กปฐมวัย งานด้านการศึกษา [ 1 มี.ค. 2567 ]5
2 คู่มือสำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ (การจดทะเบียนพาณิชย์) [ 15 ม.ค. 2567 ]4
3 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ งานขึ้นทะเบียนขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กแรกเกิด [ 3 ม.ค. 2567 ]6
4 สื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 พ.ค. 2564 ]112
5 คู่มือและขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าหน้าที่ [ 30 เม.ย. 2564 ]107
6 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กแรกเกิด สำหรับเจ้าหน้าที่ [ 30 เม.ย. 2564 ]156