องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
คู่มือสำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 พ.ค. 2564 ]105
2 คู่มือและขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าหน้าที่ [ 30 เม.ย. 2564 ]99
3 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กแรกเกิด สำหรับเจ้าหน้าที่ [ 30 เม.ย. 2564 ]146