องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน งานก่อสร้าง(การขออนุญาตก่อสร้าง) กองช่าง [ 1 เม.ย. 2567 ]6
2 คู่มือสำหรับประชาชน การรับสมัครเด็กปฐมวัย งานด้านการศึกษา [ 1 มี.ค. 2567 ]5
3 คู่มือและขั้นตอนสำหรับประชาชน งานจัดเก็บรายได้ (การจดทะเบียนพาณิชย์) [ 15 ม.ค. 2567 ]6
4 คู่มือสำหรับประชาชนงานขึ้นทะเบียนขอรับเงินสวัสดิการ [ 3 ม.ค. 2567 ]5
5 คู่มือและขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กแรกเกิด สำหรับประชาชน [ 30 เม.ย. 2564 ]112
6 คู่มือและขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับประชาชน [ 30 เม.ย. 2564 ]115
7 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2562 ]230
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 5 ต.ค. 2561 ]117
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 ต.ค. 2561 ]116
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 ต.ค. 2561 ]117
11 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 5 ต.ค. 2561 ]113
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 [ 5 ต.ค. 2561 ]115
13 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 5 ต.ค. 2561 ]165
14 การรับชำระภาษีป้าย [ 5 ต.ค. 2561 ]114
15 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร มาตรา 22 [ 5 ต.ค. 2561 ]113
16 การแจ้งถมดิน [ 5 ต.ค. 2561 ]110
17 การแจ้งขุดดิน [ 5 ต.ค. 2561 ]164
18 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1) [ 5 ต.ค. 2561 ]118
19 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2) [ 5 ต.ค. 2561 ]169
20 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตร 21 [ 5 ต.ค. 2561 ]110
 
หน้า 1|2|3