องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่ง


ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน