องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน