องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.


ระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. 2548

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. 2548
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน