องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.


ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน