องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.


ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการคัดเลือกฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการคัดเลือกฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน