องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่ง


ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน