องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่ง


ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน