องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่ง


ประกาศรานยงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบยลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครี้งที่ 1 ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศรานยงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบยลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครี้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน