องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ 2567-2569 [ 18 ต.ค. 2566 ]4
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 2567-2569 [ 18 ต.ค. 2566 ]6
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567-2569 [ 11 ต.ค. 2566 ]8
4 แต่งตั้งรักษาราชการแทน 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]116
5 แต่งตั้งปฏิบัติราชการแทน 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]116
6 ประกาศฯ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]116
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1-64 [ 25 มิ.ย. 2564 ]122
8 ประกาศฯ ใช้แผนอัตรากำลัง 64-66 ปรับปรุงครั้งที่ 1-64 [ 25 มิ.ย. 2564 ]119
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 16 มิ.ย. 2564 ]111
10 ปฏิบัติราชการแทนกองการศึกษา ปรับปรุงครั้งที่ 1-64 [ 22 ธ.ค. 2563 ]113
11 ปฏิบัติราชการแทนกองคลัง ปรับปรุงครั้งที่ 1-64 [ 19 พ.ย. 2563 ]114
12 ประกาศฯ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 17 พ.ย. 2563 ]122
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 17 พ.ย. 2563 ]120
14 ประกาศฯ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 2564-2566 [ 17 พ.ย. 2563 ]119
15 มอบอำนาจรองปลัด อบต.2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]111
16 ปฏิบัติราชการแทน 64 [ 8 ต.ค. 2563 ]111
17 แต่งตั้งรักษาราชการแทน ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]110
18 ประกาศ อบต. ประเภท สามัญ [ 7 พ.ค. 2563 ]113
19 รักษาราชการแทน 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]110
20 มอบอำนาจรองปลัด อบต.2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]117
 
หน้า 1|2