องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]9
2 แนวทางปฏิบัติ Dos & Don’ts 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]8
3 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]9
4 หลักเกณฑ์เกียวกับคุณธรรม 2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]7
5 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี 2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]6
6 เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]4
7 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]4
8 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]5
9 แนวทางปฏิบัติ Dos & Don’ts 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]4
10 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]21
11 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]28
12 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]21
13 นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]21
14 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราการ 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]28
15 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]23
16 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]22