องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 ก.ย. 2566 ]23
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร งบประมาณรายจากประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]78
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ก.ย. 2564 ]120
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]112
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]113
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 15 ก.ย. 2560 ]107
7 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]167
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 5 ต.ค. 2558 ]110
9 แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2555-2557 [ 4 ต.ค. 2555 ]112
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 [ 24 พ.ย. 2554 ]113