องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]5
2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]3
3 นโยบายกำกับดูแลองค์องค์กรที่ดี 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]4
4 นโยบายทรัพยากรบุคคล 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]4
5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]5
6 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]25
7 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]24
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]25
9 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]25
10 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]25