องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
รายงานอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการสำรวจและการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 [ 28 ก.พ. 2565 ]136
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ก.พ. 2565 ]134
3 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.โนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]135
4 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]79
5 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 27 เม.ย. 2564 ]82
6 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]83
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]82