องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 [ 10 ต.ค. 2566 ]14
2 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่3) [ 10 ก.ค. 2566 ]26
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]25
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]24
5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]24
6 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่2) [ 10 เม.ย. 2566 ]22
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]25
8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]27
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]32
10 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่1) [ 9 ม.ค. 2566 ]24
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]32
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]32
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]46
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]44
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]52
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]78
17 สรุปผลผการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]86
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]87
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]103
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]107
 
หน้า 1|2|3|4