องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 5 มิ.ย. 2567 ]0
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]0
3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]6
4 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]10
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]6
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]3
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]9
8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]10
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]7
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]4
11 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 [ 10 ต.ค. 2566 ]19
12 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่3) [ 10 ก.ค. 2566 ]29
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]28
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]29
15 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]28
16 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่2) [ 10 เม.ย. 2566 ]25
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]28
18 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]31
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]36
20 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่1) [ 9 ม.ค. 2566 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5