องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]27
2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2565 ]83
3 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3-4 [ 4 เม.ย. 2565 ]88
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 2 [ 6 ม.ค. 2565 ]78
5 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]84
6 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]92
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]75
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 1 [ 25 ต.ค. 2564 ]76
9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 16 เม.ย. 2564 ]135
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]84
11 รายแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม 2563- ธันวาคม 2563 [ 22 ม.ค. 2564 ]91
12 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]87
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ก.ค. 2563 ]81
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]84
15 งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]82
16 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 7 [ 6 มิ.ย. 2562 ]85
17 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]143
18 รายงานรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]82
19 รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 29 ต.ค. 2555 ]120
20 รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 24 ต.ค. 2555 ]80
 
หน้า 1|2