องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2567 ]4
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]0
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]3
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]4
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]4
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]2
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ก.พ. 2566 ]28
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]4
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]5
10 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 [ 30 ม.ค. 2557 ]100
11 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [ 30 ม.ค. 2557 ]98
12 รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 1/2555 [ 7 ก.ย. 2555 ]97
13 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2554 [ 7 ก.ย. 2555 ]95
14 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 [ 30 พ.ย. 542 ]101