องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
E-service

บริการประชาชน E-Service องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ/ขัดข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

แจ้งท่อประปาแตก/ชำรุด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา