องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
E-service

บริการประชาชน E-Service องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

บริการแจ้งเรื่องไฟฟ้าชำรุด/ขัดข้อง ท่อประปาชำรุด ฟุตบาท/ทางเท้าชำรุด

บริการตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

บริการเช็คเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ