องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต. 
นายเลี่ยม  โมรานอก
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 โทร. 098-6135869นายถวัลย์  วิชาเกวียน
นายวรรณชัย  กำหอม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 098-2218099
โทร. 093-1029232


นางทรัพย์  ล้อมกลาง นางสาวสายสุนีย์  แก้วทุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
โทร. 085-8048500
 โทร. 089-8171547


นายสม  สียางนอก
นายจิระศักดิ์  ปัดทุมมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
โทร. 084-9612189
โทร. 092-7535435


นายเอกชัย  พลโดด
นายชัชชัย  พรมกัณฑ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
 โทร. 086-0376982
โทร. 063-0321827


นายสมหมาย  บุญภักกดี
นายสุพจน์  การบรรจง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10
โทร. 080-7687479
โทร. 061-1543408

 
นางวรินธร  ชิณวงศ์
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12

โทร. 081-2660277