องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาฯ กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม


โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขนยผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม "ชวนพี่ชวนน้อง นุ่งผ้าไทย ทำบุญตักบาตร แบ่งปันน้ำใจ"
จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 19 ก.พ. 2567 โดยมี นางสาวลักขณา สีหะมาตร นายอำเภอโนนแดง นายธนกร ทองดีนอก นายก อบต.โนนตาเถร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ในพื้นที่ ประชาชนในตำบลโนนตาเถร และเด็กน้กเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ.

กิจกรรม มีดังนี้
1.ทำบุญตักบาตร
2.ร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง นมจืด
3.ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา
4.ลานแบ่งปัน

2024-04-12
2024-04-08
2024-04-08
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-18
2024-02-13
2024-02-06