องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา " วันมาฆบูชา 2567"


โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา " วันมาฆบูชา 2567"
และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
"หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรมอำเภอโนนแดง" 
โดย คณะสงฆ์อำเภอโนนแดง ร่วมกับตำบลโนนตาเถร และทางอำเภอโนนแดง 
ระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดโนนตาเถร
โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2567 โดยนางสาวลักขณา สีหะมาตร นายอำเภอโนนแดง เป็นประธานในพิธีเปิด และนาย ธนกร ทองดีนอก นายก อบต.โนนตาเถร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

 

2024-04-12
2024-04-08
2024-04-08
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-18
2024-02-13
2024-02-06