องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา


วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางพีระดา บูรณะบัญญัติ สจ.อำเภอโนนแดง ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ราย นางสาวปอศนา ราษี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายธนกร ทองดีนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร และนายอริญชัย พลอยบ้านแพ้ว กำนันตำบลโนนตาเถร หร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนตาเถร ร่วมต้อนรับ

2023-09-14
2023-08-25
2023-08-15
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-27
2023-07-20
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-07