องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร นำโดยท่าน ธนกร ทองดีนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอโนนแดง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเล่นกีฬาและมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนแดง

2023-11-29
2023-11-06
2023-11-02
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-15
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-27
2023-07-20