องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


โครงการบวงสรวงฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร นำโดยท่าน ธนกร ทองดีนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ได้จัดทำโครงการบวงสรวงฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2566  ในระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนแดง เพื่อให้ทุกภาคส่วนของอำเภอโนนแดง  ได้แสดงออกถึงความสำนึกในสำนึกบุญคุณของท่านท้าว   สุรนารี(ย่าโม) วีรสตรีผู้กล้าที่ได้ปกปักษ์รักษาเมืองนครราชสีมาให้รอดพ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรู รวมถึงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 30 ปี ในการก่อตั้งอำเภอโนน) และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมอันดีงามของท้องถิ่น

2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-12
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-27
2024-04-18
2024-04-12
2024-04-08