องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


โครงการบวงสรวงฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร นำโดยท่าน ธนกร ทองดีนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ได้จัดทำโครงการบวงสรวงฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2566  ในระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนแดง เพื่อให้ทุกภาคส่วนของอำเภอโนนแดง  ได้แสดงออกถึงความสำนึกในสำนึกบุญคุณของท่านท้าว   สุรนารี(ย่าโม) วีรสตรีผู้กล้าที่ได้ปกปักษ์รักษาเมืองนครราชสีมาให้รอดพ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรู รวมถึงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 30 ปี ในการก่อตั้งอำเภอโนน) และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมอันดีงามของท้องถิ่น

2023-04-26
2023-04-07
2023-04-07
2023-03-17
2023-03-14
2023-03-01
2023-02-17
2023-02-07
2023-02-06
2023-01-28