องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันมาฆะบูชา วันที่ 1 มีนาคม 2566


ท่านธนกร ทองดีนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร              เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆะบูชา วันที่ 1 มีนาคม 2566    จัดขึ้นที่   วัดบ้านโนนตาเถร   ตำบลโนนตาเถร   อำเภอโนนแดง            จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2566  ซึ่งมี ประชาชนและตัวแทนคณะสงฆ์จากทุกวัด ในอำเภอโนนแดงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2023-03-17
2023-03-01
2023-02-17
2023-02-07
2023-02-06
2023-01-28
2023-01-18
2023-01-16
2022-12-29
2022-12-26