องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันมาฆะบูชา วันที่ 1 มีนาคม 2566


ท่านธนกร ทองดีนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร              เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆะบูชา วันที่ 1 มีนาคม 2566    จัดขึ้นที่   วัดบ้านโนนตาเถร   ตำบลโนนตาเถร   อำเภอโนนแดง            จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2566  ซึ่งมี ประชาชนและตัวแทนคณะสงฆ์จากทุกวัด ในอำเภอโนนแดงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2023-09-14
2023-08-25
2023-08-15
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-27
2023-07-20
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-07