องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


ขอเชิญประชาชนชาวตำบลโนนตาเถรทุกท่าน ร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


ขอเชิญประชาชนชาวตำบลโนนตาเถรทุกท่าน  ร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนด้วยการคัดแยกขยะจากต้นทางหรือแหล่งกำเนิด

2022-11-09
2022-11-07
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-03
2022-09-09
2022-09-06
2022-09-01
2022-08-31
2022-08-30