องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


ขอเชิญประชาชนชาวตำบลโนนตาเถรทุกท่าน ร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


ขอเชิญประชาชนชาวตำบลโนนตาเถรทุกท่าน  ร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนด้วยการคัดแยกขยะจากต้นทางหรือแหล่งกำเนิด

2024-02-19
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-06
2024-01-12
2024-01-11
2024-01-02
2023-11-29
2023-11-24
2023-11-06