องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
 


มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งผิง ประจำปี 2565


วันที่ 9 กันยายน 2565 นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางพีระดา บูรณะบัญญัติ สจ. อำเภอโนนแดง ได้ทำพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งผิง ประจำปี 2565 ราย นางสาวเข็มทอง ทองดีนอก หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โดยนายธนกร ทองดีนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร และนายอาเช่ พลอยบ้านแพ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบในครั้งนี้

2022-09-09
2022-09-01
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-05
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-26
2022-07-22