ยกเลิกประกาศ โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโนนตาเถร,บ้านโกรก,บ้านหนองม่วง,บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1,3,6,7 ตำบลโนนตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร [ 1 พ.ค. 2567 ]
....................................................................................