สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]
....................................................................................