วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 6 รายการ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการ ก่อสร้างถนนดิน จากสวนนางสำลี บุญภักดี ถึง สวนนางนุย ชิณวงค์ หมู่ที่ 4 บ้านโนนไพรวัลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง จำนวน 259 คน จำนวน 21 วัน ประจำภาคเรียนที่ 2 /๒๕66 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเวทีและเครื่องเสียง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทงยักษ์ จำนวน 1 กระทง (พร้อมติดตั้งและรื้อถอน) เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาดนตรี พร้อมนักร้องและนางรำ เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเวทีและเครื่องเสียง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายและตกแต่งสถานที่ ตกแต่งพร้อมจัดเก็บ เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทงยักษ์ จำนวน 1 กระทง (พร้อมติดตั้งและรื้อถอน) เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง