วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 4 ชุด พร้อมอปกรณ์และค่าติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายสามแยกบ้านนางแตงอ่อน บุญภักดี ไป วัดบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างปรับระดับกันสาดอาคารเดิมชั้น 2 เพื่อแก้ปัญหาน้ำรั่วซึม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ (ปั้มน้ำ) ขนาด 3 HP พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง