วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาขุดลอกสันดอนเดิม เพื่อเพิ่มระดับความลึก สระหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อต้นทองอุไรและต้นดาวเรือง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม สายสามแยกบ้านนางแตงอ่อน ถึงศาลากลางบ้าน บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเดิม สายแยกกลางหมู่บ้าน (ถนนสาย นม 1022) ลงไปถึงศาลากลางบ้าน (ตรงไปแยกซ้าย) บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบทอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อผ้าต่วนสีเหลือง สีม่วง จำนวน 4 ไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินจากแยกศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้าน ? ถนนเส้นแยกถนนดินไปทุ่งนา บ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง