วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงเหล็กห้ามทิ้งขยะ พร้อมขาตั้ง ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
ซื้อผ้าสำหรับประดับตกแต่งสถานที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อเมนส่งนำ้ประปา) บ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1-2/2563 จำนวน 66 วัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าสามแยกศาลปู่ตา บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำพร้อมอ่างแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาค่าถ่ายเอกสารส่วนเกินจากการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ที่กำหนดไว้ 5,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำเสากระจกนูน พร้อมติดตั้ง ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาต่อเติมห้องโถงชั้นล่าง (จากอาคารสำนักงานเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง