วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมกล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ 483 58 0001 และรหัสครุภัณฑ์ 483 61 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อ SAR-CoV-19 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
ซื้อโคมไฟถนนพร้อมแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 460 วัตต์ จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
ซื้อหนังสือคู่มือ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งฯ 17 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
ซื้อปั้มหอยโข่ง ขนาด 3 HP พร้อมตู้ควบคุม เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโกรก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อซ่อมเเซมเครื่องสูบน้ำขับปั้มน้ำหอยโข่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง